Procesul de votare pentru Consiliul filialei si Comisia de disciplina

                                                     a filialei Bistrita-Nasaud

 

               Potrivit Hotararii Consiliului filialei CECCAR Bistrita-Nasaud nr.20/45 din 27.02.2020, va comunicam

        detaliile organizatorice cu privire la procesul de votare pentru Consiliul filialei si Comisia de disciplina :

                    *  Perioada de desfasurare a votarii 16 - 17 martie 2020

                    *  Intervalul orar 10.00 - 18.00

                    *  Locatia - sediul CECCAR filiala Bistrita-Nasaud str.Ion Luca Caragiale nr.25 .

                Procesele verbale privind nominalizarea candidatilor la functia de membru in Consiliul filialei si membru

         in Comisia de disciplina a filialei, mandatul 2020 - 2024, se pot consulta mai jos :

 

                                        1.Procesul verbal privind nominalizarea candidatilor la functia de membru 

                              in Consiliul filialei poate fi consultat   aici
                                     

                           2.Procesul verbal privind nominalizarea candidatilor la functia de membru


                             in Comisia de disciplina poate fi consultat  aici

                        

           

 

           

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


In atentia membrilor GEJ

 

E x t r a s

din Circulara CECCAR nr. 4242/04.07.2018 (completata in 06.07.2018)

 

Potrivit reglementarilor legale si procedurale privind activitatea de expertiza contabila judiciara si

in vederea aplicarii corespunzatoare a acestora, CECCAR a emis Circulara 4242/04.07.2018, completata in 06.07.2018, privind unele precizări referitoare  la modul de auditare al rapoartelor de expertiză contabilă judiciară, conditii valabile in mod egal atat pentru expertii contabili numiti cat si cei incuviintati de parti (consilieri).

 

In acest sens , auditorul de calitate va audita si acorda viza de calitate numai acelor lucrari care:

- au fost semnate si parafate de membri CECCAR in calitate de experti contabili;

- a fost utilizata doar parafa ovala anuala emisa de Corp;

 

La  Capitolul I -Introducere, paragraful a) de identificare a expertilor, nefiind permise alte mentiuni

decat cele referitoare la identificarea lor in calitate de expert contabil, potrivit numirii dispuse de organele judiciare.

Situatiile de nerespectare a prezentelor precizari, cu ocazia auditarii rapoartelor de expertiza

contabila judiciara, vor fi semnalate de catre auditorul de calitate Consiliului Filialei pentru dispunerea masurilor necesare, si:

- va aplica stampila dreptunghiulara si va mentiona ” valabil cu referat atasat nr….” in cazul in

care expertul consilier parte/ incuviintat utilizeaza alta parafa decat cea de expert contabil;

- nu va audita refuzand sa acorde viza in cazul in care expertul contabil numit/desemnat

utilizeaza alta parafa decat cea de expert contabil.

 

Precizarile efectuate sunt in conformitate cu:

- OG 65/1994 art.6 lit d care stipuleaza ca efectuarea expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare este dreptul exclusiv al expertilor contabili, care efectueaza expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componenta fiscala;

 

- Norma 3532 < Semnarea si depunerea raportului de expertiza contabila > care mentioneaza ca

raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila cu fila, inclusiv anexele, de expertii contabili numiti/desemnati si expertii contabili consilieri/recomandati de parti;

 

- Norma 3531.1 care precizeaza ca paragraful de identificare a expertilor contabili nominalizati

pentru efectuarea expertizei, prezentat in Capitolul I < Introducere > al rapoartelor de expertiză

contabilă judiciară trebuie sa cuprinda informatii cu privire la numele si prenumele expertilor

contabili, numarul carnetului expertilor contabili si sectiunea din tabloul corpului precum si datele

de identificare a expertilor contabili consilieri (unde este cazul);

- Prin < Metodologia de acordare a vizei anuale > pentru exercitarea profesiei de expert contabil/

contabil autorizat aprobata de Conferinta Nationala Extraordinara din 9.01.2017, s-a hotarat ca

membrii GEJ trebuie sa obtina viza anuala de exercitare a profesiei si sa utilizeze in activitatea de

expertiza contabila doar parafa anuala ovala;

- Expertii contabili au obligatia sa supuna auditului de calitate – conform art.18 din Regulamentul

privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile- rapoartele de expertiza contabila

judiciara (impreuna cu opiniile separate ale expertilor parte-dupa caz), sa respecte si sa aplice

prevederile Standardului profesional nr. 35 < Expertize contabile > in efectuarea acestor lucrari

 

 

 

                              

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009