CECCAR vă prezintă noutățile fiscale la început de an

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) vine în sprijinul membrilor, în vederea îmbunătățirii serviciilor profesionale pe care experții contabili și contabilii autorizați le oferă clienților, prin organizarea unor cursuri de pregătire teoretică și practică privind un subiect de mare actualitate: tratamentul corect al TVA privind operațiunile intracomunitare de livrări de bunuri.

Potrivit reglementărilor în domeniu, începând cu data de 1 ianuarie 2020, intră în vigoare Directiva 1.910/2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind TVA și Regulamentul pe punere în aplicare (UE) nr. 2018/1.912 al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește anumite scutiri pentru operațiunile intracomunitare.

Având în vedere prevederile legislative amintite, cursul intitulat Noutăți fiscale în materie de TVA. Noi reglementări începând cu 1 ianuarie 2020 va aborda aspecte referitoare la:

·         Tratamentul TVA intracomunitar privind:

        Noile condiții de scutiri pentru operațiunile intracomunitare;

        Justificarea transportului intracomunitar în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri;

        Stocuri transmise la dispoziția unui client;

        Livrări succesive de bunuri;

        Transferuri și non-transferuri;

·         Locul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii. Reguli generale și reguli particulare. Prestări de servicii pe cale electronică;

·         Alte noutăți în materie de TVA.

De asemenea, aflându-ne la începutul unui nou an fiscal, cu prilejul acestui curs vor fi abordate și alte noutăți legislative în acest domeniu, atât de utile profesioniștilor contabili.

Cursurile sunt interactive și cuprind exemple practice. La finalul cursului, membrii CECCAR care au participat la curs vor primi prezentarea în format electronic.

La filiala CECCAR Bistrita-Nasaud cursul va avea loc în data de 3 februarie 2020, ora 16.00.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 In atentia membrilor filialei

Va aducem la cunostinta ca in perioada 14-16 noiembrie 2019 filiala organizeaza curs de pregatire profesionala cu urmatoarea tema : "Aspecte legate de calculul si declararea impozitului pe profit si al impozitului pe venitul microintreprinderilor la inchiderea exercitiului financiar - Lucrari de inchidere a exercitiului financiar si intocmirea situatiilor financiare ".

Cursul are o durata de 40 ore si este cuprins in Programul National de Dezvoltare Profesionala Continua.

Locatia cursului va fi : Sala de sedinte de la A.J.F.P..- BN str.1 Decembrie nr.6-8 et.1 camera 11.

Programul de desfasurare al cursului :

           14.11.2019    orele 14-20

           15.11.2019    orele 14-20

          16.11.2019     orele   9-17

Pentru confirmarea participarii dumneavoastra la curs va rugam sa comletati formularul de inscriere atasat.

           CERERE DE INSCRIERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In atentia institutiilor publice- Oferta de curs

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania - Filiala Bistrita in cadrul activitatii economice are intentia sa organizeze  un curs cu tematica „Aspecte privind politicile şi tratamentele contabile specifice instituţiilor publice şi legislaţia utilă comentată susţinut de cadre didactice universitare specializati in acest domeniu .
 
            Acest curs se adresează profesioniştilor contabili angajaţi în instituţii publice (scoli si primarii) si propune să abordeze aspecte particulare privind reglementarea contabilităţii publice, organizarea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi, politici şi tratamente contabile specifice finanţării instituţiilor publice. De asemenea, în cadrul cursului vor fi dezbătute politici şi tratamente contabile specifice activelor, capitalurilor, cheltuielilor, veniturilor, precum şi aspecte privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. La terminarea cursului se elibereaza Certificat de absolvire participantilor.
 
             
Informaţii suplimentare privind detalii de organizare si inscrierea la acest curs se pot obtine  prin telefon: 0263/213713 sau la sediul filialei din str.I.L.Caragiale,nr.25 Bistrita
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 "SEMINAR PRIVIND DETASAREA/DELEGAREA ANGAJATILOR IN STATELE UE-FORMULARUL A1 SI  ANGAJAREA IN ROMANIA A CETATENILOR STRAINI DIN STATELE NON UE" 

Tematica propusa in cadrul seminarului:

1. Detasarea transnationala a salariatilor, in spatiul Comunitatii Europene si Confederatia  Elvetiena in scop de munca sau training

- Reglementari si formalitati legale

- Regimul juridic aplicabil contractelor de munca in cazul detasarilor transnationale

- Determinarea sistemului de asigurari sociale aplicabile si impactul asupra relatiilor contractuale

- Spete exemplificative 

2. Consideratii generale si legislatia aplicabila in vederea angajarii cetatenilor straini din statele non UE, in Romania

-  Tipuri de avize reglementate de legislatia romana, in vederea obtinerii dreptului de munca

- Particularitati si caracteristici speciale pentru fiecare tip de aviz de munca 

- Obligatii legale angajator si angajat

- Corelarea legislatiei munciicu legislatia speciala din domeniul imigrarilor in cazul angajarii cetatenilor straini din statele NON UE

3. Regimul juridic aplicabil cetatenilor comunitari (țări UE)  in cazul angajarii in Romania 

- Proceduri legale si institutii abilitate

Acest seminar este destinat atat membrilor CECCAR cat si a nemembrilor (transportatori, constructori care desfasoara activitate in UE, angajatori ai persoanelor nerezidente...etc)

 TAXA DE PARTICIPARE LA ACEST SEMINAR :          PENTRU MEMBRII CECCAR  250 LEI (INCLUSIV TVA)
                                                                                         PENTRU NEMEMBRII CECCAR 350 LEI (INCLUSIV TVA)
 
Contravaloarea seminariului se achita numerar la casieria filialei CECCAR Bistrita sau prin contul bancar deschis
 
 Informatii necesare completarii ordinului de plata : Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati - Filiala Bistrita;

CUI RO 7426179

Cont Bancar : RO 61 RZBR 0000060006563382

Deschis Raiffeisen Bank Bistrita

 
Pentru confirmarea participării la curs, vă rugăm să completați formularul de înscriere ce poate fi descărcat aici și să îl transmiteți pe adresa de e-mail al filialei ceccarbistrita@ceccarbistrita.ro

==============================================================================================

Protocol recunoaștere ore CPD încheiat cu Camera Consultanților Fiscali

În conformitate cu prevederile Protocolului de Colaborare încheiat cu Camera Consultanților Fiscali din România se vor recunoaște în baza adeverințelor eliberate de organismele profesionale, la cererea membrilor, 10 ore de pregătire efectuate la disciplina fiscalitate.
Calendarul privind actiunile educative si de sprijinire a membrilor in anul 2017
       
       
Nr. crt. Disciplina Nr. cursuri Perioada
1 Fiscalitate 4

februarie 2017,       

martie 2017       

 octombrie 2017     

noiembrie 2017

2 Expertiza contabila 1 februarie 2017
3 Managementul pietelor de capital 1 martie 2017
4 Managementul calitatii intr-un cabinet de contabilitate 1 octombrie 2017
5 Managementul fondurilor europene 1 noiembrie 2017
       
       
E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009