Program cursuri de pregătire stagiari, Semestrul II-2019,

 24-27 octombrie 2019

 

Stagiari anul I

• Disciplina: IFRS, 25 octombrie 2019, ora 16.00, Amfiteatru parter;

• Disciplina: Dreptul afacerilor si dreptul muncii, 26 octombrie 2019, ora 09.00, Amfiteatru parter.

LOCAȚIA: Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Ştiințe Economice, str.Teodor Mihali, nr. 56, Cluj Napoca. 

 

Stagiari anul II

•  Disciplina: Tehnologia Informației și comunicației, 24 octombrie 2019, ora 16.00, Amfiteatru etaj 1;

• Disciplina: Audit, revizuire, alte servicii de asigurare si servicii conexe, 25 octombrie 2019, ora 16.00, Amfiteatru etaj 1.

LOCAȚIA: Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Ştiințe Economice, str.Teodor Mihali, nr. 56, Cluj Napoca. 

 

Stagiari anul III

• Disciplina: Expertiză contabilă, 25 octombrie 2019, ora 16.00, Sala P02;

• Disciplina: Managementul performanței, 26 octombrie 2019, ora 09.00, Sala P02.

LOCAȚIA: Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Ştiințe Economice, str.Teodor Mihali, nr. 56, Cluj Napoca.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Educatie profesionala contabila

Calendar pe ani de stagiu

Categoria Expert contabil

 

 

Arii de competente

Proba practica

Organizare cursuri pregatire

Anul I - Semestrul I

 

 

1. Contabilitate şi raportare financiară

Da

Sala

2. Contabilitate managerială

Da

Sala

3. Economia afacerilor

X

Platforma

 

 

 

Anul I - Semestrul II

 

 

1. Dreptul afacerilor si dreptul muncii

Da

Sala

2. Standarde Financiare de Raportare Financiara

Da

Sala

3. Etica profesioniştilor contabili

X

Platforma

 

 

 

Anul II - Semestrul I

 

 

1. Fiscalitate

Da

Sala

2.  Contabilitatea altor tipuri de entitati:

·         Contabilitatea institutiilor publice

·         Contabilitatea entitatilor fara scop patrimonial

 

Da

Da

Sala

3. Comunicare si dezvoltare profesionala

X

Platforma

 

 

 

Anul II - Semestrul II

 

 

1. Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Da

Sala

2. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei

Da

Sala

3. Etica profesioniştilor contabili

 

Platforma

 

 

 

Anul III - Semestrul I

 

 

1. Finanţe şi management financiar

Da

Sala

2. Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

X

Platforma

3. Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Da

Sala

 

 

 

Anul III - Semestrul II

 

 

1. Managementul performanţei

Da

Sala

2. Expertiza contabilă

Da

Sala

3. Etica profesioniştilor contabili

X

Platforma

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009