--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinul nr. 2.346/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI –Monitorul Oficial nr. 875 din 17 octombrie 2018


Ordinul nr. 2.323/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea termenului de emitere şi transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 și 2017 – Monitorul Oficial nr. 854 din 9 octombrie 2018


Guvernul României – Ordonanța de urgență nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Monitorul Oficial nr. 854 din 9 octombrie 2018


Ordinul nr. 2.343/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale  Monitorul Oficial nr. 854 din 9 octombrie 2018


Senatul României – Hotărârea nr. 123/2018referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte introducerea măsurilor tehnice detaliate privind funcţionarea sistemului definitiv de TVA pentru impozitarea comerţului dintre statele membre – COM (2018) 329 final  Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018


Ordinul nr. 2.093/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare  Monitorul Oficial nr. 745 din 29 august 2018


Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate – Monitorul Oficial nr. 721 din 21 august 2018


Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.855/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice – Monitorul Oficial nr. 701 din 10 august 2018


Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.825/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 “Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private” – Monitorul Oficial nr. 646 din 25 iulie 2018


Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.531/2018pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile – Monitorul Oficial nr. 623 din 18.07.2018


Parlamentul României Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației – Monitorul Oficial nr. 595 din 12.07.2018


Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.458/2018pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug – Monitorul Oficial nr. 565 din 5.07.2018


Guvernul României – Hotărârea nr. 468/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică și numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice – Monitorul Oficial nr. 561 din 4.07.2018


Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.494/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare – Monitorul Oficial nr. 553 din 3.07.2018


Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.494/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare – Monitorul Oficial nr. 553 din 3.07.2018


Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic –Monitorul Oficial nr. 544 din 29.06.2018


Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.613/2018 din 28 iunie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale – Monitorul Oficial nr. 545 din 29.06.2018


Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.316/2018 din 13 iunie 2018 privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză și al comisionului de gestiune în cadrul programului „Prima casă” –Monitorul Oficial nr. 527 din 27.06.2018


Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.319/2018 din 13 iunie 2018 privind stabilirea indemnizatiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) si (4^1), precum si ale art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului – Monitorul Oficial nr. 526 din 26.06.2018


Parlamentul României – Legea nr. 150/2018 din 22 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală –Monitorul Oficial nr. 523 din 26.06.2018


Parlamentul României – Legea nr. 126/2018 din 11 iunie 2018 privind piețele de instrumente financiare –Monitorul Oficial nr. 521 din 26.06.2018


Autoritatea de Supraveghere Financiară – Normă nr. 8/2018 din 5 iunie 2018 pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private – Monitorul Oficial nr. 513 din 21.06.2018


Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Ordinul nr. 1.450/2018 din 7 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. I si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare – Monitorul Oficial nr. 507 din 20.06.2018


Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.062/2018 din 16 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi – Monitorul Oficial nr. 445 din 29.05.2018


Parlamentul României – Legea nr. 111/2018 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 422 din 17 mai 2018


Parlamentul României – Legea nr. 110/2018 din 16 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene –Monitorul Oficial nr. 422 din 17 mai 2018


Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.951/2018 din 27 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale – Monitorul Oficial nr. 414 din 15.05.2018


Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.952/2018 din 27 aprilie 2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice – Monitorul Oficial nr. 414 din 15.05.2018


Ordinul BNR Nr. 3/2018 din 30 aprilie 2018 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 – Monitorul Oficial nr. 406 din 11.05.2018


Ordin nr. 1.155/2018 din 27 aprilie 2018 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” – Monitorul Oficial nr. 405 din 11.05.2018


Legea nr. 104/2018 din 8 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 402 din 10.05.2018


Ordinul MFP-MDRAP nr. 1.938/4.735/2018 din 26 aprilie 2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice – Monitorul Oficial nr. 399 din 9.05.2018


Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.476/2018 din 16 februarie 2018 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 528/2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare – Monitorul Oficial nr. 182 din 27.02.2018


Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.453/2018 din 13 februarie 2018 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual – Monitorul Oficial nr. 182 din 27.02.2018

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009